Báo giá khoan rút lõi bê tông, khoan cắt bê tông mới nhất năm nay

     Báo giá khoan rút lõi bê tông của công ty khoan cắt bê tông với số lượng 100 lỗ trở lên.

     Nhằm nhu cầu đáp ứng khoan rút lõi bê tông chống ảnh hưởng kết cấu công trình. Khoan cắt bê tông chúng tôi xin gửi bảng báo giá khoan rút lõi bê tông với chi tiết như sau:

A. Khoan sàn bê tông:

1. Khoan sàn bê tông dày 100mm.

– Đường kính 60mm giá:   50.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   60.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 70.000 đ

 

 
 
 

– Đường kính 150mm giá: 90.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 120.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 170.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 250.000 đ

2. Khoan sàn bê tông dày 150mm.

– Đường kính 60mm giá:   60.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   75.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 95.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 130.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 160.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 200.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 300.000 đ

3. Khoan sàn bê tông dày 200mm.

– Đường kính 60mm giá:   70.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   90.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 110.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 150.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 200.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 250.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 350.000 đ

4. Khoan sàn bê tông dày 250mm.

– Đường kính 60mm giá:   90.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   110.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 130.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 180.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 220.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 300.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 400.000 đ

B. Khoan tường bê tông:

1. Khoan tường bê tông dày200mm.

– Đường kính 60mm giá:   100.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   150.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 170.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 210.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 250.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 350.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 500.000 đ

2. Khoan tường bê tông dày 250mm.

– Đường kính 60mm giá:   120.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   170.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 190.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 230.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 270.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 450.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 600.000 đ

 

3. Khoan tường bê tông dày 300mm.

– Đường kính 60mm giá:   140.000 đ
– Đường kính 90mm giá:   190.000 đ
– Đường kính 114mm giá: 210.000 đ
– Đường kính 150mm giá: 250.000 đ
– Đường kính 200mm giá: 290.000 đ
– Đường kính 250mm giá: 500.000 đ
– Đường kính 300mm giá: 650.000 đ

 

     Giá trên áp dụng khoan cắt bê tông Bình Dương, Tp.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh.